Energiatanúsítás

Mikor kötelező az épületenergetikai tanúsítvány?

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Nem terjed ki a rendelet hatálya:

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
 • a hitéleti rendeltetésű épületre;
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
 • a műhely rendeltetésű épületre;
 • a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint – amennyiben nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal – tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

 • új épület építése;
 • meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység
  • ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
  • bérbeadása;
 • 500 m2, vagy ennél nagyobb (2013. január 9.-től lépett hatályba), illetve 250 m2, vagy ennél nagyobb (2015. július 9-én lépett hatályba) hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.
  A pontos jogszabályi háttért a Letöltések rovatban találja.

Az épület adatainak megadásával online kérhet erre árajánlatot.

A pontos jogszabályi háttért a Letöltések rovatban találja.